• J.Tumo-Vaižganto g 112, Plungė
 • Klinikos kontaktai
 • Telšių g 39A, Plungė
 • Klinikos kontaktai

UAB ,,Plungės sveikatos centras"

 

 Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės sveikatos centras“

Projekto pavadinimas: Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Plungės rajono savivaldybėje.

Projektas bus įgyvendintas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis – 59 136,60 Eur ir  10 435,87 Eur – bendrojo finansavimo lėšomis.

Sutarties pasirašymo data: 2021 m. gruodžio 23 d.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2024 m. balandžio  30 d.

Projekto siekis –  projekto metu bus siekiama pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikas sulauks 2 metų amžiaus, suteikiant aukštos kokybės paslaugas, padedančias mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Projekto įgyvendinimo metu teikti atitinkamas paslaugas bus apmokytas šeimų lankymo specialistas, taip pat bus įsigyta šeimų lankymo paslaugai teikti reikalingą įrangą.

Tikslinė grupė – projekto siūlomomis paslaugomis bus kviečiamos naudotis pirmo kūdikio besilaukiančios mamytes, kurios norėtų, jog nėštumas ir vaikelio auginimas taptų ne iššūkiu, o gražiausia gyvenimo patirtimi bei mamytes, kurios laukiasi kito vaikelio po ilgesnės pertraukos.

UAB Plungės sveikatos centras laikotarpiu nuo 2023-04-01 iki 2023-06-30 į šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį įtraukė dar 1 šeimą, esančią Plungės Socialinių paslaugų centro registre. Viso lankomų šeimų – 29, o šeimų, papildomai gaunančių Plungės socialinių paslaugų cento teikiamas paslaugas – 4.

Per minėtą laikotarpį atsisakiusių paslaugos nebuvo.

15 šeimų gauna paslaugas vadinamame II-ame etape, kai kūdikių amžius nuo 0 iki 12 mėn.

14 šeimų augina vaikelius, kurių amžius nuo 12 iki 15 mėn. Tai III-ias paslaugos teikimo etapas.

Laikotarpiu nuo 2023-04-01 iki 2023-06-30 atlikta 192 vizitai, iš to skaičiaus 12 nuotoliu. Priežastys – išvykimai atostogauti su šeima, namiškių ligos.

Apžvelgiant visą šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, laikotarpį nuo 2022-02-17 iki 2023-06-30, galima įžvelgti paslaugos reikalingumą šeimoms. Apie tai liudija pačios mamytės, dėkojančios už pagalbą įveikiant nepagrįstas baimes, žindymo sunkumus, emocinius iššūkis, įdėmiai stebint kūdikio raidą, kuriant saugią vaiko aplinką.

Norėtųsi lankstesnio šeimų lankymo grafiko pagal poreikį, nes daugeliui lankomų šeimų, atsiradus nenumatytiems sunkumams, paslaugos prireikia žymiai dažniau, nei kas 10 -14 dienų. O šeimoms, auginančioms 12 – 24 mėnesių kūdikius, akivaizdžiai pagalbos reikia mažiau.

UAB Plungės sveikatos centras ŠLS, akušerė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

2023-07-07

 

 

UAB Plungės sveikatos centras laikotarpiu nuo 2022-02-17 d. iki 2022-12-31 d. į šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį įtraukė viso 32 šeimas. 

Iš jų 4 šeimos pakeitė gyvenamą vietą (išvyko gyventi į kitus rajonus, kur ŠLS paslaugos neteikiamos), todėl paslaugų atsisakė.

1 moteris patyrė savaiminį persileidimą, todėl paslauga neteko prasmės.

1 jauna moteris, per 9 gyvenimo Moterų krizių centre mėnesius įgijusi pakankamai socialinių ir tėvystės įgūdžių, su sūneliu išleista gyventi savarankiškai. Tolimesnės paslaugos atsisakė. Motyvas – vaikelis vedamas į darželį, o pati moteris susirado darbą.

2022-12-31 d. duomenimis, lankomų šeimų skaičius – 26.

Per laikotarpį atlikta vizitų – 631. Iš jų nuotolinių – 26.

Artimieji laikotarpio sveikatos ir socialinės gerovės rezultatai:

 • Sumažėjo rūkančių nėščių skaičius nuo 4 iki 1;

 • Sumažėjo vartojančių alkoholį nėščių skaičius nuo 1 iki 0;

 • Nėščių su padid. AKS – 0;

 • Neplanuotų nėštumų – 0;

 • Neskiepijamų kūdikių skaičius -1;

 • Išspręstos problemos, susijusios su žindymo sunkumais – 7

 • Atpažinta beprasidedanti pogimdyvinė deptresija ir suteikta savalaikė pagalba – 2;

 • Žindymas tik 1 sav. – 2;

 • Žindymas 1 mėn. – 5;

 • Žindymas 4 mėn. – 7;

 • Žindymas 6 mėn. ir ilgiau – 10.

 • Naujagimių ir kūdikių fizinės raidos atsilikimas – 0.

Atokieji laikotarpio sveikatos ir socialinės gerovės rodikliai:

 • Hospitalizacijų dėl traumų skaičius – 0;

 • Motinų įsitraukimas į darbo rinką – 1;

 • Įtrauktųjų į socialinės rizikos šeimų registrą – 0;

 • Motinų nusikalstamumas – 0.

Pastebimos šeimų pastangos rūpinantis saugia aplinka vaikui bei kuriant artimus emocinius ryšius tarp visų šeimos narių.

UAB Plungės sveikatos centras ŠLS, akušerė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

2023-01-06

UAB Plungės sveikatos centras laikotarpiu nuo 2023-01-01 d. iki 2023-03-31 d. į šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį įtraukė dar 2 šeimas, patenkančias į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Viso lankomų šeimų – 28. Per I-ą šių metų ketvirtį atlikta 164 vizitai, iš kurių 12 – nuotolinių (dėl objektyvių priežasčių).

UAB Plungės sveikatos centras ŠLS, akušerė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

2023-04-20

 

UAB Plungės sveikatos centras nuo 2022 m. vasario 17 d. vykdo šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugą, projektą.

Iki 2023 m. rugsėjo 30 dienos paslaugos yra teikiamos 26 šeimoms.

4 šeimoms paslaugos teikimas nutrauktas bendru sutarimu. Priežastys: šeimos išvykimas gyventi į kitą rajoną (1), vaikeliai pradėjo lankyti darželius, o mamos grįžo į darbo rinką (2), mama laukiasi antro vaikelio (1).

Į projektą įtrauktos 2 naujos šeimos, atitinkančios projekto kriterijus (besilaukianti nepilnametė, 6-as nėštumas socialines paslaugas gaunančioje šeimoje).

Viso šeimų, gaunančių ir socialines paslaugas, projekte – 8.

17 šeimų gauna paslaugas vadinamame III-iame etape, kai kūdikių amžius nuo 13 iki 24 mėn.

7 šeimos augina vaikelius, kurių amžius nuo 0 iki 12 mėn. Tai II-asis paslaugos teikimo etapas.

2 šeimos gauna paslaugas I-ame etape „Nėštumas – gimdymas“.

70 procentų numatytų paslaugų suteikta 7 šeimoms.

Apžvelgiant visą šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, laikotarpį nuo 2022-02-17 iki 2023-09-30, galima įžvelgti paslaugos reikalingumą šeimoms. Geroji žinia – pasitikėjimas paslaugas teikiančio specialisto kompetencija. Apie tai liudija pačios mamytės, dėkojančios už pagalbą įveikiant nepagrįstas baimes, žindymo sunkumus, emocinius iššūkis, įdėmiai stebint kūdikio raidą, kuriant saugią vaiko aplinką. 

Norėtųsi lankstesnio šeimų lankymo grafiko pagal poreikį, nes daugeliui lankomų šeimų, atsiradus nenumatytiems sunkumams, paslaugos prireikia žymiai dažniau, nei kas 10 -14 dienų. O šeimoms, auginančioms 12 – 24 mėnesių kūdikius, akivaizdžiai pagalbos reikia mažiau.

UAB Plungės sveikatos centras ŠLS, akušerė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

2023-10-11

Atnaujinata:

Projekto „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas“ laikotarpio nuo 2022-01-02 iki 2024-02-01 apžvalga

2022 m. pradžioje startavo projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas“, kurį vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Projektas finansuojamas pagal 2017-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinį modelį.

UAB „Plungės sveikatos centras“, dalyvaudamas minėto projekto veikloje, teikia šeimų lankymo specialisto (ŠLS) paslaugą 25 šeimoms, auginančioms kūdikius ar vaikelius iki 2 m. amžiaus.

Nuo 2022 m. vasario 14 d. iki 2024 m. vasario 01 d. į ŠLS paslaugų gavėjų sąrašą buvo įtrauktos viso 40 šeimų.

Šeimų, pasitraukusių iš projekto dėl gyvenamosios vietos pakeitimo (išvyko gyventi į kitą rajoną, kur ŠLS paslauga neteikiama) – 7. Iš to skaičiaus šeimų, kurioms buvo suteikta 70 proc. ir daugiau numatytų vizitų – 3.

Šeimų, pasitraukusių iš projekto dėl kitų aplinkybių ( vaikas pradėjo lankyti darželį, mama grįžo į darbą ir pan.) – 7. Iš to skaičiaus šeimų, kurioms buvo suteikta 70 proc. ir daugiau visų numatytų vizitų – 5.

Šiuo metu paslaugą gauna 26 šeimos. Iš to skaičiaus šeimų, kurioms suteikta 70 proc. ir daugiau visų numatytų vizitų – 16.

Iki projekto pabaigos (2024-04-30) šeimų, pasiekusių 70 proc. ir daugiau visų numatytų atlikti vizitų, planuojamas skaičius – 27.

17-os šeimų gyvenamoji vieta – kaimiškosios Plungės rajono vietovės.

Praėjo 2 metai nuo pilotinio projekto pradžios. Gryninasi veiklos modelis, atsirado šiek tiek lankstumo teikti paslaugą pagal poreikį. Tai, kad paslauga savalaikė ir labai reikalinga – šiandien jau niekas neabejoja: nei projekto rengėjai, nei paslaugas gavusios šeimos. Tai džiugina.

Irena Stražinskaitė-Glinskienė, ŠLS, UAB „Plungės Sveikatos Centras“ akušerė

2024-02-01

w_logo