Nemedicininės paslaugos

Įstaigos papildomai patiriamos išlaidos, teikiant medicinines paslaugas, nustatytas LR įstatymais, kurios nėra kompensuojamos iš Valstybinės ligonių kasos biudžeto:

1. Pagal teisės aktus privalomų pildyti dokumentų formų gaminimas, užsakymas, pirkimas;

2. Dokumentų pildymo išlaidos : kompiuterinių darbo vietų įrengimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir  darbo apmokėjimas, kompiuterinių programų įsigijimas, spausdintuvų eksploatacinės išlaidos;

3. Statistikos darbuotojų išlaidos;

4. Buhalterinė tarnyba;

5. Medicininės įrangos patikros, medicininių atliekų utilizavimas;

6. Pastatų eksploatacinės išlaidos: vanduo, elektra, šildymas, teritorijos priežiūra, nemedicininių atliekų išvežimas, patalpų valymas ir priežiūra;

7. Gydytojo iškvietimų į paciento namus automobilių išlaidos: degalai, automobilių priežiūra ir remontas, draudimo išlaidos;

Už nemedicinines paslaugas gali būti imamas mokestis pagal įstaigos direktorės patvirtintą įsakymą.

Poliklinikoje teikiamos šios nemedicininės paslaugos:

1. Pažymų apie sveikatos būklę išrašymas (pacientui pageidaujant) – 3 eurai

2. Papildomos moksleivio pažymos išdavimas – 3,00 eurai

3. Tarptautinio skiepų paso išdavimas – 3,00 eurai

4. Psichiatro pažymos išrašymas – 12,00 eurai

5. Nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas 1 euras

6. Už kiekvieną perrašomą receptą (dėl paciento kaltės, neįsigijus kompensuojamų vaistų ir pasibaigus recepto galiojimo laikui) – 2,00 eurai

7.  Medicininių išrašų formos F027/a paruošimas pacientui prašant – 7,00 eurai

8. Formos E213 (asmens neįgalumo nustatymas remiantis Europos Tarybos reglamentų nuostatomis) pildymas  – 10 eurų

9. Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimas , keitimas – 1 euras

10. Kompensuojamųjų vaistų paso  išdavimas, kai negrąžinamas senasis, turi sumokėti praradimo mokestį  – 3 eurai

11. Už 1 lapo kopijavimo paslaugas – 0,10 euro centų 

12. Už kiekvieną perrašomą siuntimą (dėl paciento kaltės nenuvykus laiku užsiregistruoti specialisto konsultacijai) – 2,00 eurai