Informaciniai pranešimai

– Gydytojo (BPG, terapeuto, pediatro, chirurgo, ginekologo, psichiatro) priėmimas ir konsultacijos neprisirašiusiems prie UAB „Plungės sveikatos centras“ ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu – 35 eurai vienam mėnesiui.
– Gydytojo odontologo priėmimas ir konsultacijos neprisirašiusiems prie UAB „Plungės sveikatos centras“ ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu – 35 eurai kalendoriniams metams.

Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų
Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų kreiptis į 37 kabinetą nuo 8.00 iki 16.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Asmuo atvykdamas tikrintis sveikatą turi turėti formą F 047/a arba F 048/a, kurią išduoda darbdavys. Formoje turi būti nurodyta: darbovietės pavadinimas, pareigos (specialybė), kenksmingi faktoriai, atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas.
Primename, kad už privalomą sveikatos patikrinimą reikia mokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyventojų aptarnavimas sveikatos centro nedarbo metu
Sveikatos centre prisirašiusieji apdraustieji gyventojai, nedarbo metu (naktį, švenčių ir poilsio dienomis), dėl nemokamų šeimos gydytojo paslaugų gali kreiptis į VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės priėmimo skyrių. Mūsų sveikatos centras yra sudaręs sutartį su VŠĮ Plungės rajono savivaldybės ligonine, kad užtikrintų nepertraukiamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams.

Gyventojų prisirašymo tvarka
I aukšte, 11 kabinete (Statistikos kabinetas), užpildysite specialios formos prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (poliklinikoje) ir pateiksite tokius dokumentus:
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka – asmens pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
vaikams- lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu;
Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje pildo prašymą gydytis pas kitą pasirinktą gydytoją (forma Nr.025-025-2/a).
Prisiminkite: Jūs pasirenkate gydytoją, į kurį pirmiausia kreipsitės, todėl reikėtų žinoti savo gydytojo pavardę bei darbo grafiką.
Jei Jums skubiai prireiktų medicininės pagalbos, ją suteiks bet kuris dirbantis gydytojas.

Kompensuojamų vaistų paso išdavimo tvarka
Kompensuojamų vaistų pasas (KVP) išduodamas I aukšte, 11 kabinete (Statistikos kabinetas).
KVP išdavimo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 16.30 val.
Penktadieniais – 8.00 – 15.00 val.
Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30 val.
KVP išdavimo taisyklės
:
· Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
· KVP apdraustojo vardu gali paimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.
· Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka gražinus senąjį kompensuojamųjų vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 euras).
· Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 eurai).

Dokumentai, reikalingi darbingumo lygiui nustatyti
Dokumentai, reikalingi darbingumo lygiui nustatyti
:
1. Laisvos formos prašymas;
2. Užpildytas gydytojo siuntimas į NDNT;
3. Medicininių išrašų patvirtintos kopijos;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5. Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą, NDNT nereikia pateikti gyvenamosios vietos deklaracijos;
6. Dokumento, patvirtinančio asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją kopija.
7. 3*4 nuotrauka.
Papildomą informaciją teikiama telefonu: 8448 71603